Binnenland

Shell opent jacht op Belgisch schaliegas

1 ©REUTERS

Shell aast op Belgisch schaliegas, dat vooral in de Kempen zit. De oliemaatschappij bestudeert waar ze kan boren naar het 'wondergas'. De bedrijfstop zwaait daarbij met geld.

Schaliegas zet de energiewereld op zijn kop. Dankzij nieuwe boortechnieken kan dat aardgas sinds kort gewonnen worden uit diepe, harde kleisteenlagen. Het gevolg is een rush op schaliegasvoorraden. Bij 'goede' gasvelden bedraagt de winst miljoenen. In de VS wordt al volop geboord. Oliemaatschappijen als Shell richten hun vizier nu op Europa. In Nederland, Duitsland en het VK zijn het voorbije jaar proefboringen aangevraagd en goedgekeurd.

België lijkt nu aan de beurt. Ook 2 kilometer onder de Kempische en Luikse aardkorst zit schaliegas. Daar zijn geologen van de KU Leuven en de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) het over eens. De voorraden zijn niet zoals in de VS, maar ook niet verwaarloosbaar. "Zeker omdat één perfecte boring al winst oplevert", zegt Ben Laenen, de specialist van de VITO. "Hoe groot onze voorraad is, weten we niet exact. Daarvoor hebben we niet genoeg praktijkervaring."

Het Brits-Nederlandse Shell overweegt proefboringen in België. Net zoals het Duitse concern Wintershall en het Britse Cuadrilla. Hun experts zijn bezig met het huiswerk. Ze moeten twee vragen beantwoorden. Eén: waar bevinden zich de beste voorraden? Dat is in de Kempen, rond Luik en misschien ook Bergen. In de rest van het land zit geen schaliegas. Twee: is het gas aanboren rendabel? "Daar zullen we over vier tot zes maanden meer over weten", zegt Laenen. "Dan komen misschien de eerste aanvragen voor proefboringen binnen."

De research van Shell en de andere maatschappijen blijft strikt geheim om geen concurrenten te wekken. Geen enkel bedrijf is bereikbaar voor commentaar.

De interesse staat echter vast. Er wordt zelfs met veel geld gezwaaid. Zo is geoloog Rudy Swennen (KU Leuven) benaderd door Shell om een exclusief onderzoek te voeren naar schaliegas in België. Het concern heeft daarvoor meer dan 100.000 euro veil, maar de universiteit weigert. Swennen leidt in april wel een excursie naar steengroeven in Hoei, Namen en Luik met een delegatie van het bedrijf. Door gebergtevorming zijn daar kleisteenlagen naar boven gekomen. Op verzoek van Wintershall maakte Swennen in december 2011 al een gelijkaardige studiereis.

Daarnaast worden bij de Belgische Geologische Dienst de laatste tijd bodemstalen opgevraagd door "een tiental bedrijven", waaronder Shell, Cuadrilla en allicht Dart Energy. Dat Australische bedrijf vroeg begin januari al een proefboring aan voor mijngas. Dat is het minder winstgevende broertje van schaliegas, dat vastzit in de steenkoollagen van de Kempen. "België wordt bestudeerd", vertelt Michiel Dusar, de directeur van de Geologische Dienst. "Vanwege ons eigen potentieel, maar de Belgische bodemstalen zijn ook interessant voor projecten in de buurlanden, aangezien de bodemlagen niet stoppen aan de grens."

Ten slotte worden ook politici warm gemaakt. Zo is het groene parlementslid Hermes Sanctorum door de CWC Group gepolst naar zijn interesse in "onderzoek naar schaliegas in Europa". CWC is een lobbyvehikel van de oliebedrijven, met op zijn sponsorlijst onder meer Shell, Total en ExxonMobil.

Lees meer in de krant van vandaag.