Luchtkwaliteit

Ringland: "NO2-norm in bijna helft Antwerpse meetpunten overschreden"

1 De Antwerpse ring. ©De Freine

De luchtkwaliteit in Antwerpen verbetert weliswaar jaar na jaar, maar hoge NO2-concentraties (stikstofdioxide) blijven op veel plaatsen een probleem. Dat moet blijken uit CurieuzeNeuzen, het luchtkwaliteitsonderzoek waaraan 2.000 Antwerpenaars vrijwillig deelnamen. De onderzoekers schatten dat op 45 procent van de meetpunten de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (40 microgram/mm3 gemiddeld op jaarbasis) overschreden wordt. 

CurieuzeNeuzen is een initiatief van burgerplatform Ringland en de universiteiten VUB en UAntwerpen, gesteund door de stad Antwerpen. Op 2.000 locaties in de stad - vooral bij burgers thuis aan hun gevel, maar ook bij scholen, verenigingen en bedrijven en op openbare plaatsen - werden meetbuisjes gehangen om gedurende een maand (mei 2016) de concentratie van stikstofdioxide (NO2) te bepalen. Dat is een belangrijke indicator voor aan verkeer gelinkte luchtverontreiniging. Het gaat om een nieuwe, experimentele meetmethode.

Slechte luchtkwaliteit aan de ring

Het onderzoek bevestigde dat de verkeersdrukte in een straat en de nabijheid van de Antwerpse ring belangrijke factoren zijn voor lokale variatie in luchtkwaliteit. De laagste NO2-concentraties werden gemeten in verkeersluwe zones en op Linkeroever, terwijl de zone rond de Singel er het ergst aan toe was. Er doken ook "street canyons" op - smalle, drukke straten waar de luchtverontreiniging ophoopt - die niet voorspeld waren door computermodellen, zoals de Osystraat en Kerkstraat.

Op Europees vlak doet Antwerpen het beter dan bijvoorbeeld Barcelona en Turijn, maar slechter dan onder meer München en Kopenhagen. "Antwerpen bevindt zich in een drukbevolkte en verkeersintense regio en bovendien ligt de ringweg dicht bij de stad", zegt professor Filip Meysman (VUB). "De Denen zijn ook kampioen in het gebruik van de fiets. Om het goede resultaat van Kopenhagen te benaderen zullen we dus een tandje moeten bijsteken en zijn ambitieuze maatregelen nodig."

Share

"Bewijs dat de Antwerpse ring weegt op de luchtkwaliteit. Een ambitieus project zoals Ringland is nodig"

Peter Vermeulen van Ringland

"Het onderzoek toont aan dat de Antwerpse ring weegt op de luchtkwaliteit", reageert Peter Vermeulen van Ringland. "Antwerpen heeft dus een ambitieus project zoals Ringland nodig, en dat is veel meer dan een overkapping. De resultaten bewijzen ook dat een 'modal shift' naar meer duurzaam vervoer cruciaal is."

Het stadsbestuur ziet zich door het onderzoek dan weer gesterkt in de plannen voor een lage-emissiezone in de binnenstad. "Ook het afbouwen van buslijnen die parallel rijden aan tram of metro zal een grotere verbetering met zich meebrengen", denkt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Het belangrijkste is evenwel dat de stad en Vlaanderen samen met de burgerbewegingen actief een overkapping van de ring uitwerken. Samen met Vlaanderen werkt de stad ook verder aan de Oosterweelverbinding, aangezien MER-studies bevestigen dat een keuze om de Antwerpse ring rond te maken een zeer grote verbetering kan betekenen. Tot slot zien we ons gesterkt in ons stimulerend beleid voor duurzame transportmiddelen. Zo is een verdubbeling van de deelwagens gerealiseerd en hervormen en vergroten we versneld ons openbaarvervoernetwerk."

Share

"Het belangrijkste is evenwel dat de stad en Vlaanderen samen met de burgerbewegingen actief een overkapping van de ring uitwerken"

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit (N-VA)

Een bevraging van de deelnemers aan CurieuzeNeuzen wees intussen al uit dat zij alerter geworden zijn voor de problematiek en nu veel positiever staan ten opzichte van duurzame initiatieven zoals autodelen. Het onderzoek wordt zondag om 11.30 uur nog in detail voorgesteld in zaal De Roma in Borgerhout.