Binnenland

Poort open voor extra scholen in grote steden

1 Pascal Smet. ©UNKNOWN

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil zoveel mogelijk obstakels wegwerken om Antwerpen, Brussel en Gent snel aan meer scholen te helpen. De noodkreet van Antwerps onderwijsschepen Robert Voorhamme (sp.a) om het capaciteitsprobleem in zijn stad aan te pakken is niet in dovemansoren gevallen.

Een van de belangrijkste maatregelen, waar minister Smet al aan werkte en die er nu zeker komt, is het opheffen van de zogenaamde kilometerregel. Die stelt dat er in een dichtbevolkt gebied binnen een straal van twee kilometer rond een school geen nieuwe school van hetzelfde net geopend mag worden. "Voor steden met een capaciteitsprobleem is dat een grote hinderpaal, die we willen wegwerken", bevestigt Pascal Smet aan De Morgen. "We hebben dit ondertussen ingeschreven in onderwijsdecreet XX, dat nog voor het zomerreces goedgekeurd zal worden. De opheffing geldt overigens evenzeer voor Brussel, Gent en andere stedelijke agglomeraties waar er een tekort aan plaatsen op school is."

Steden zullen in de toekomst ook beter kunnen inspelen op wat komen gaat. "Nu moeten er eerst kinderen zijn alvorens je een school kunt openen", zegt Smet, "maar bij vele projecten van stadsuitbreiding weet de stad op voorhand dat daar jonge gezinnen zullen komen wonen. Toch kan ze geen school voorzien. Ook dat zullen we aanpassen, zodat in nieuwe wijken al scholen ingecalculeerd kunnen worden."

De steden laten weten erg blij te zijn met de maatregelen, maar op korte termijn zijn er ook noodingrepen nodig, stellen vooral Antwerpen en Brussel. Voorhamme lanceerde het idee om scholen te subsidiëren die een gebouw willen huren. Op die manier zouden scholen die met een capaciteitsprobleem kampen op een redelijk eenvoudige en snelle manier kunnen uitbreiden, door bijvoorbeeld containerklasjes te plaatsen of zelfs lege kantoorgebouwen te huren. "Het is een optie die ik wil bekijken", zegt Smet. "Als we willen dat mensen in de stad wonen, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende scholen zijn." (Kim Herbots)

Lees het volledige verhaal vandaag in De Morgen.