Binnenland

Ministers vechten om leiding Belgische klimaatdelegatie

1 Paul Magnette en Joke Schauvliege. ©UNKNOWN

Vier dagen voor de start van de zestiende VN-klimaatconferentie in het Mexicaanse Cancún is het nog altijd niet duidelijk welke Belgische minister de delegatie van ons land zal aanvoeren: minister van Klimaat Paul Magnette (PS) of Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V). 'Interne verdeeldheid over die erekwestie, zeker nu België Europees voorzitter is, brengt onze positie én het beslissingsproces in het gedrang', zegt de klimaatdelegatie.

 Onze minister leidt de delegatie  
Kabinet Schauvliege
 Daarover is geen akkoord  
Kabinet Magnette

Van de vier Belgische ministers die in Cancún present zullen zijn, azen er twee op de rol van delegatiechef: Paul Magnette, die in de regering van lopende zaken over het federale klimaatbeleid gaat, en Joke Schauvliege, de Vlaamse minister van Natuur en Leefmilieu. Zij is ook voorzitster van de Europese Raad voor Leefmilieu en zal in die hoedanigheid het peloton van de 27 Europese lidstaten in Cancún aanvoeren (en de niet evidente taak op zich nemen Europa met één stem te doen spreken).

Welke minister voor België zal optreden als hoofd van de honderdkoppige delegatie, wie de contacten met de internationale partners zoals de VS, China en de ontwikkelingslanden zal verzorgen en wie op de belangrijke slotvergaderingen het woord zal voeren, blijft voor velen echter een vraagteken.

"Het is nochtans erg belangrijk om dat voor onderhandelingen op VN-niveau duidelijk te maken", zegt een Brussels delegatielid. "Zeker nu België ook Europees voorzitter is. Maar al maanden hapert het tussen Schauvliege en Magnette en komt er geen compromis uit de bus. Daardoor was ons land op de voorbereidende vergaderingen over Cancún niet door een Belgische minister vertegenwoordigd. Dat geeft een slechte indruk, alsof we het thema en de VN-top niet al te serieus nemen. Er heerst grote ongerustheid omdat er vier dagen voor de aftrap nog altijd geen duidelijkheid is. Andere landen moeten weten welke minister de Belgische delegatie leidt."

Erekwestie
"Wij proberen al een tijd tevergeefs te weten te komen wie wat zal doen", zegt Sam Van den Plas van het Wereld Natuur Fonds. "Het is een erekwestie en het is niet de eerste keer dat twee ministers allebei op de eerste stoel willen zitten tijdens de cruciale slotvergaderingen. In de aanloop naar de voorbije VN-biodiversiteitstop in Nagoya was die spanning tussen Magnette en Schauvliege er ook al. Maar het zou pijnlijk zijn mocht dit het inhoudelijke debat verlammen, nota bene op een top waar meer dan ooit internationaal moet worden samengewerkt."

Volgens Kristof Calvo, parlementslid voor Groen!, "valt de politieke onenigheid over het klimaatdossier op. Magnette was enthousiast over het voorstel om met Europa naar 30 procent reductie van de uitstoot te gaan, terwijl Vlaanderen toen op de rem ging staan. Ook in het dossier over hernieuwbare energie was dat zo", zegt Calvo.

De reacties op beide kabinetten lopen alvast uiteen. Magnette reageert dat er "inderdaad tot nu toe geen akkoord is". Maar vandaag zou er, zo meldt zijn woordvoerster, een overeenkomst over de verdeling van de taken in Cancún op tafel liggen. "Hoe dan ook streef ik naar een zo groot mogelijke constructieve samenwerking en kunnen we het feit dat we met vier ministers zijn net benutten om zoveel mogelijk contacten te smeden en werk te verzetten", zegt Magnette.

Op het kabinet van Schauvliege klinkt het dan weer prompt dat "de minister de Belgische delegatie leidt. Daar is een afspraak over. Maar die moet wel nog bevestigd worden", zegt woordvoerder Patrick Verstuyft.