Binnenland

Leuven plaatst zonnepanelen op 4 stadsgebouwen

1 ©UNKNOWN

Leuven heeft op vier stadsgebouwen in totaal 1.810 zonnepanelen geplaatst die samen een hoeveelheid elektriciteit kunnen leveren die overeenkomt met het gemiddelde verbruik van 80 gezinnen. De stad heeft voorts beslist dat de overige elektriciteit die ze vanaf 2010 aankoopt, voor 100 procent groene energie moet zijn. Momenteel is dat slechts 30 procent.
 
Voor het plaatsen van de zonnepanelen koos Leuven het stadskantoor, het zwembad van Kessel-lo en de gebouwen van de technische dienst en reinigingsdienst uit wegens de geschikte dakconstructie en het stroomverbruik van deze panden. De stad plant daarnaast infosessies om bedrijven en instellingen te overtuigen initiatieven te nemen op het vlak van hernieuwbare energie. Uit onderzoek blijkt dat in Leuven voldoende grote daken aanwezig zijn om via zonne-energie stroom op te wekken voor 7.500 gezinnen.
 
De stad neemt al jaren initiatieven om het eigen energieverbruik te verminderen. Zo werden bestaande gebouwen onderworpen aan energie-audits en wordt bij nieuwbouw of renovatie onderzocht welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Om de bevolking te sensibiliseren worden acties rond rationeel energiegebruik op touw gezet, wordt autodelen gepromoot en werd een gezamenlijke aankoop van zonnepanelen georganiseerd waarop 140 gezinnen intekenden.
 
In 2010 start de stad samen met het OCMW en de vzw Spit een fonds op dat leningen toekent voor energiebesparende investeringen. (belga/sps)