Binnenland

iPads horen niet thuis in de klas

Brief van de dag

©epa

De directie van het Sint-Pieterscollege in Blankenberge veroorlooft het zich de ouders van al haar leerlingen de iPad van Apple op te dringen. Nergens verantwoordt de directie zich waarom zij koos voor dit duur merkproduct terwijl er alternatieven op de markt zijn die tot vijf keer minder kosten dan de goedkoopste iPad.

In tegenstelling tot een pc of een laptop beschikken tablets niet over een volwaardig toetsenbord, waardoor ze niet geschikt zijn voor het invoeren van notities en teksten en enkel nuttig zijn voor het opzoeken van informatie en eventueel de traditionele schoolboeken kunnen vervangen. Voor dit laatste moeten de uitgevers van die schoolboeken wel hun inhoud op die toestellen uitbrengen, wat tot nu niet het geval is.

Anderzijds bevoorrecht de keuze van de iPad één bedrijf. Apple krijgt een open toegang tot zijn meest beïnvloedbare doelpubliek: kinderen en jongeren. Hierdoor verzekert dit bedrijf zich van zijn winsten, tenslotte zal zijn doelpubliek in de toekomst kiezen voor het product waarmee het het meest vertrouwd is.

De directie van het Sint-Pieterscollege kan geen enkel bewijs voorleggen dat het invoeren van de iPad een meerwaarde betekent voor de opleiding, kennis en het verwerken van de leerstof. Hoe kunnen de met een iPad gevormde leerlingen de op papier aangeboden cursussen in het hoger onderwijs en de universiteiten verwerken indien zij nooit geleerd hebben notities aan te brengen tijdens hun opleiding? Wat is de invloed van urenlang kijken naar een lichtend scherm op de ogen en de slaap? In hoeverre is de verleiding groot om tijdens het uitvoeren van de huistaken op de tablet ook te chatten, te internetten of de sociale media aan te spreken?

Ten slotte wuift de directie internationale adviezen en waarschuwingen over de negatieve effecten van wifi-straling op de gezondheid van kinderen en adolescenten weg. De Wereldgezondheidsorganisatie klasseert de blootstelling aan wifi-straling als mogelijk kankerverwekkend, de Europese Raad adviseert om wifi-accesspoints te bannen uit scholen en de Hoge Gezondheidsraad pleit ervoor kinderen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan wifi-straling. Een studie in het Journal of Pediatric Urology toont aan dat wifi-straling een nefaste invloed heeft op de vruchtbaarheid.

De ouders van de leerlingen van het Sint-Pieterscollege hebben het recht om directie hierover vragen te stellen en een afdoend antwoord te krijgen.

Jan Allein, coördinator Werkgroep Beperk de Straling, Drongen