Binnenland

Hoop op ultiem akkoord over B-H-V sijpelt weg

1 ©UNKNOWN

Er rest nog weinig hoop op een ultieme doorbraak in het spaak gelopen B-H-V-overleg, nu Open Vld de plenaire Kamervergadering van komende donderdag als nieuwe deadline hanteert. Intussen dreigen ookde Franstalige partijen hun positie weer te verstrakken.

Jazeker, geen enkele partij heeft een principieel bezwaar tegen het snel herstarten van de onderhandelingen over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar neen, kans op een snelle doorbraak is er nauwelijks, nadat Open Vld dit weekend van de agendering van het Vlaamse wetsvoorstel over de splitsing in de plenaire Kamerzitting van komende donderdag een nieuwe "natuurlijke deadline" heeft gemaakt. Dat is wellicht de weinig hoopvolle boodschap die ontmijner en vicepremier Didier Reynders (MR) gisteravond aan de koning moest melden. Na een onderhoud van drieënhalf uur bevestigde het hof enkel dat het een verslag van Reynders had ontvangen, zonder meer commentaar.

Verwacht wordt dat niettemin een poging ondernomen zal worden om het B-H-V-overleg opnieuw op gang te brengen.. Het was immers precies om dat te bewerkstelligen dat het hof MR-chef Reynders dit weekend het veld in stuurde met een bemiddelingsopdracht, nadat premier Yves Leterme zich vorige donderdag gedwongen had gezien het ontslag van zijn regering aan te bieden. Dat ontslag wordt vooralsnog in beraad gehouden.

Diverse scenario's voor de herstart van de onderhandelingen circuleren (onder meer enkele waarbij de leiding van de gesprekken gedeeld zou worden door een Vlaming en een Franstalige - Jean-Luc Dehaene of Yves Leterme (CD&V) met Didier Reynders) maar konden niet bevestigd worden.

Niet alleen de nieuwe strakke deadline vanwege Open Vld legt een zware hypotheek op de slaagkansen van een ultiem overleg. Ook inhoudelijk blijft er een diepe kloof tussen de verzuchtingen van Vlamingen en Franstaligen. Aan Vlaamse zijde worden de compensaties die opdrachthouder Dehaene in zijn voorstellen aanbiedt als "maximaal" ervaren, terwijl de Franstaligen aandringen op extra garanties in de faciliteitengemeenten.

De strakke houding van Open Vld stuit op onbegrip bij de onderhandelingspartners. CD&V-voorzitster Marianne Thyssen haalt scherp uit naar haar collega Alexander De Croo, door zich openlijk af te vragen "of Open Vld eigenlijk wel een akkoord wil". Ook aan Franstalige kant groeit het vermoeden dat de Vlaamse liberalen eigenlijk hun exit uit de regering en vervroegde verkiezingen aan het voorbereiden zijn.

Intussen lijkt een nieuw communautair opbod op gang te komen. Als Open Vld de regering laat vallen, dreigen de Franstalige partijen hun steun in te trekken voor de herziening van de grondwet in de volgende regeerperiode, noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste grote staatshervorming. "Als de regering valt omdat de Vlaamse partijen eenzijdig de splitsing goedkeuren, dan komt er geen enkele Franstalige handtekening onder de lijst van artikelen die voor herziening opengesteld moeten worden", bevestigt een Franstalige regeringsbron. "Dan gaan we maar naar de stembus zonder akkoord over B-H-V en zonder uitzicht op een staatshervorming."

Vandaag komt er een nieuw belangrijk symbolisch moment, als in de Kamer de ontwerpagenda voor de zitting van komende donderdag wordt opgesteld. De Vlaamse partijen willen hun B-H-V-voorstel op de agenda krijgen. Zelfs als dat lukt, is het compleet uitgesloten dat het deze week tot een stemming over B-H-V komt. Allerlei vertragingsmanoeuvres en uiteindelijk de alarmbelprocedure verhinderen dat de Vlaamse voorstellen ooit eenzijdig worden goedgekeurd.(Bart Eeckhout)