Erfenis Fabiola enkel voor katholieken

1 ©BELGA

Koningin Fabiola's stichting Fons Pereos is doordrongen van religieuze voorschriften.

- Kinderen van neven en nichten komen alleen in aanmerking voor steun als ze voortspruiten uit 'een eerste religieus katholiek huwelijk'
- Culturele en historische initiatieven moeten de 'religieuze, filosofische en morele overtuigingen' van Boudewijn en Fabiola uitdragen
- Katholieke initiatieven zoals cursussen voor het doopsel of de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius kunnen steun ontvangen

De stichting die koningin Fabiola heeft opgezet om haar erfenis veilig te stellen, wordt in de Wetstraat op zware kritiek onthaald. Niet alleen omdat zo succcessierechten kunnen worden ontweken. Ook de zeer katholieke inslag van de stichting wordt op de korrel genomen. 'We leven niet meer in het tijdperk van Leopold II.'


Koningin Fabiola heeft in september vorig jaar de private stichting Fons Pereos opgericht. Die moet haar toelaten een gepaste regeling uit te werken voor haar erfenis. Naast haar eigen vermogen en de erfenis die ze na het overlijden van koning Boudewijn kreeg, ontving Fabiola sinds de dood van haar man ongeveer 27 miljoen euro overheidsdotaties. Via de private stichting kunnen de successierechten drastisch worden teruggebracht.

In de Wetstraat wordt met verbazing gereageerd op het nieuws dat de Sudpresse-kranten uitbrachten. CD&V heeft "een probleem" met de constructie. "Eerlijk gezegd vind ik dit problematisch", zegt fractieleider Raf Terwingen. "Dat Belgen hun geld via een stichting aan een goed doel willen geven, vind ik perfect. Maar hier is een vermenging tussen publiek geld van de dotatie en privévermogen. Van deze stichting een soort privégeldkoe maken past niet."

MR-voorzitter Charles Michel is gechoqueerd. "Iemand die overheidsmiddelen krijgt, kan geen fiscale vluchtwegen gebruiken. Volgens ons mag dat niet." Michel heeft ook problemen met de religieuze connotatie van de stichting. Fons Pereos is doordrongen van religieuze voorschriften.

De stichting kan financiële steun geven aan neven en nichten van Fabiola en hun kinderen. Maar alleen als die laatsten voortkomen uit "een eerste religieus katholiek huwelijk".

Een ander doel is het ondersteunen van culturele en historische initiatieven. Die moeten wel "de religieuze, filosofische en morele overtuigingen" van de oprichtster en haar echtgenoot uitdragen.

De stichting kan ten slotte ook katholieke initiatieven financieren zoals cursussen die voorbereiden op het doopsel of de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius.

De Franstalige liberalen vragen vandaag in de Kamer tekst en uitleg aan premier Elio Di Rupo (PS). De partij van de eerste minister is alvast voorstander van strengere regels voor de dotaties van de koninklijke familie.

"We moeten een stap verder durven gaan", benadrukt PS-Kamerlid Christophe Lacroix. "We leven in de 21ste eeuw en niet meer in het tijdperk van Leopold II of Albert I. Wat is dat nu: alleen geld geven aan kinderen die uit een eerste christelijk huwelijk voortspruiten? Is de hele constructie trouwens geen poging om successierechten te ontwijken?"

De PS wil het gebruik van private stichtingen verbieden voor wie een overheidsdotatie krijgt.

Bij de sp.a wilden vicepremier Johan Vande Lanotte en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez liever niet reageren. Het paleis was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de feiten en weigert eveneens commentaar te geven. "Het is haar geld, er is niets te zeggen over de manier waarop ze haar geld wil gebruiken", aldus Bruno Nève, de woordvoerder van de koning.