Binnenland

Eerste nederzetting Eburonen blootgelegd in Lanaken

Archeologen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hebben in Kesselt, bij Lanaken, vier Romeinse waterputten opgegraven die uit de Romeinse middenkeizertijd (2de en 3de eeuw) dateren. Op hetzelfde perceel werden ook sporen uit de late ijzertijd (het midden van de eerste eeuw v. Chr.) aangetroffen. Het gaat om de eerste nederzetting van de Eburonen die in Zuid-Limburg wordt aangetroffen.

Houtlemen boerderijen
De waterputten, twee houten putten en een mergelstenen exemplaar, horen bij een Romeinse nederzetting met houtlemen boerderijen rond een centrale ruimte. Begin 2000 werd een gelijkaardige nederzetting in Veldwezelt opgegraven. De sporen wijzen erop dat er naast de zogenaamde Romeinse villa's, rijke landbouwbedrijven die rond hoofdgebouwen werden aangelegd, nog andere types van nederzettingen bestonden.
Unieke mergelstenen put
De mergelstenen put is vrij uniek voor de regio. Mergel werd immers zelden in Romeinse steenbouw verwerkt. Een verdere analyse van de waterputten zal meer aan het licht brengen over de Romeinse ontginnings- en bewerkingstechnieken van dit soort natuurstenen bouwmateriaal, aldus het VIOE.

Gallische oorlogen van Caesar
De nederzetting van de Eburonen die op hetzelfde terrein werd aangetroffen, bestaat uit een aantal boerderijen die omgeven zijn door kleine bijgebouwtjes. Bijkomend onderzoek moet nog uitwijzen of de nederzetting in verband kan worden gebracht met de Gallische oorlogen van Julius Caesar en de opstand van de Eburonen. "Het gaat in elk geval om de eerste nederzetting van de Eburonen die in de Zuid-Limburgse regio kon worden angetroffen."

Op het onderzochte areaal werden ook enkele brokstukken van een in mei 1940 neergestort oorlogsvliegtuig aangetroffen. Deze vondsten zullen bij voltooiing van de brug in Vroenhoven bij Riemst bij het oorlogsmemoriaal ondergebracht worden, aldus nog het VIOE. (belga/lb)