Binnenland

Deeltijds werken voor ambtenaren geschrapt

1 ©UNKNOWN

Sinds begin dit jaar is het niet langer mogelijk voor ambtenaren om voor de viervijfde werkweek te kiezen. Dat is het gevolg van de besparingsmaatregelen van de overheid.

In de regeringshervormingen is de aanpassing van de regeling omtrent de loopbaanonderbreking en het tijdkrediet in volle ontwerp. De wetteksten worden geschreven, en stilaan beginnen de contouren duidelijk te worden op het terrein. Een van de meest in het oog springende maatregelen die intussen is goedgekeurd en in de praktijk is omgezet is de afschaffing van de vrijwillige vierdagenweek. Ambtenaren kunnen met behoud van een premie opteren voor een vierdaagse werkweek, en één dag per week thuis blijven om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen.

Uitdoofmaatregel
De maatregel is dan ook razend populair. Met een minimum aan loonverlies kan de ambtenaar een dag in de week naar keuze thuis blijven. Dat systeem wordt nu afgeschaft. Althans voor de nieuwe aanvragers. De ambtenaren die in het systeem werken kunnen daar blijven van genieten. Op termijn moet de maatregel dus uitdoven. Van de zowat 83.000 ambtenaren maken er nu zo'n 14.500 gebruik van. Daarnaast zitten er nog eens ruim 4.500 mensen in een systeem van voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking.

Alles samen heeft van de federale ambtenaren dus bijna een kwart (23 procent) geen klassieke voltijdse baan. Uit cijfers van de federale overheidsdiensten voor het personeel blijkt dat vooral vrouwelijke ambtenaren gebruik maken van dergelijke systemen voor deeltijdse arbeid. En zeker het systeem van de vrijwillige vierdagenweek is met 10.495 ambtenaren, onder wie ongeveer 8.700 vrouwen, bijzonder populair. De afschaffing ervan voor nieuwe gebruikers zorgt dan ook voor de nodige wrevel.

Bij de federale overheidsdienst wil niemand officieel commentaar kwijt en worden we doorverwezen naar het bevoegde kabinet van staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V). Daar konden we de woordvoerder niet bereiken voor aanvullend commentaar. Maar officieus zet de maatregel bij de federale overheidsdiensten kwaad bloed. "Deeltijds werken is een belangrijk argument om te kiezen voor een overheidsbaan", zegt een directielid van de federale personeelsdiensten. "Naast de werkzekerheid is de grote keuze aan flexibiliteit in de eigen loopbaanorganisatie een belangrijke troef. Dat wordt nu opgegeven."

'Gesubsidieerde arbeidsduurvermindering'
Arbeidsmarktspecialisten, zoals Jan Denys van Randstad, hekelen echter al langer deze 'gesubsidieerde arbeidsduurvermindering'. "Mensen werken slechts vier dagen maar krijgen bijna een volledige week betaald. Toegegeven, dat is een offer they can't refuse. Het is echter maar de vraag of de overheid deze vorm van niet-werken moet subsidiëren. Zeker het systeem van vier vijfde is op dat vlak geen prioriteit."