Binnenland

België blijft meeste antibiotica bij dieren gebruiken

1 ©UNKNOWN

In verhouding tot de veestapel blijft België behoren tot de grootste antibioticagebruikers van Europa, ondanks de recente daling van het antibioticagebruik in Vlaanderen. Dat schrijft het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) vandaag.

Wetenschappers van de Gentse Universiteit zeggen dat het verminderde antibioticagebruik bij dieren volledig toe te schrijven is aan het verminderd gebruik van antimicrobiële farmaceutica. Het gebruik van antimicrobiële voormengsels (veevoeder) steeg daarentegen met 70 procent van 2007 tot 2009, en met 16,3 procent van 2009 tot 2010.

Varkens

"In 2007 werd 10 procent van het totaal van de actieve substanties bij landbouw- en gezelschapsdieren ingenomen via mengvoeders", bevestigt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van de Belgische mengvoederfederatie BEMEFA. "Dit aandeel steeg naar een kwart van het totale verbruik in 2010." Meer dan 95 procent van het gemedicineerde mengvoeder wordt in de varkenshouderij gebruikt.

Niet slecht

"Een verschuiving naar gemedicineerde voeders is niet noodzakelijk een slecht fenomeen, op voorwaarde dat het bijdraagt aan een reductie van het totale antibioticagebruik in de veehouderij", aldus Dejaegher. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het totale verbruik uitgedrukt in actieve substantie verkleint door de medicamenten niet meer op het landbouwbedrijf in te mengen via de drinkwaterinstallatie, maar toe te dienen via het voeder.

In 2007 gebruikte België de op twee na grootste hoeveelheid actieve substantie per kg biomassa (168,7 mg per kg) van de elf Europese landen die hun gebruik rapporteerden. België kwam in 2010, met 139 mg per kg biomassa, ongeveer op hetzelfde niveau als Nederland.

Preventief

Hoewel het gebruik van fantibiotica bij dieren in het algemeen blijft dalen, werd in 2010 wel 16 procent meer antibiotica preventief gebruikt in mengvoeders. Een nieuw kenniscentrum moet het gebruik van antibiotica bij dieren nog sneller doen dalen, meldt de Universiteit Gent.

Het gebruik van antibiotica in het algemeen bij dieren daalde tussen 2007 en 2009 met 12,8 procent. In 2010 zette die daling zich met 1,6 procent verder. Toch bleek het gebruik van antibiotica in mengvoerders van 2009 tot 2010 met 16,3 procent te stijgen.

Gevaarlijk

"Er is een verschuiving in toediening dus", aldus professor Jeroen Dewulf (Universiteit Gent). "Foutief of preventief gebruik van antibiotica leidt tot resistentievorming. Dat brengt de gezondheid van zowel dier als mens in gevaar." Dewulf benadrukt dat, ondanks een licht dalende trend, het antibioticagebruik sneller ingekrompen moet worden.

De cijfers werden voor de tweede keer verzameld door BelVet-SAC, een consortium onder het Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee (BAPCOC).

Nieuw kenniscentrum
Een nieuw kenniscentrum dat de gegevens over antibioticagebruik- en resistentie bij dieren zal verzamelen en analyseren, heet AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals vzw). Het kenniscentrum werd opgericht door alle betrokken sectoren in de dierengezondheidsector, waaronder de landbouworganisaties, de mengvoederfabrikanten, de geneesmiddelenindustrie en dierenartsen.

De Federale Agentschappen voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ondersteunen en medefinancieren het initiatief. De Boerenbond heeft haar leden intussen opgeroepen om actief deel te nemen, maar dringt aan op goede antibiotica-alternatieven en een flankerend beleid.  (belga/adha/ep)