Binnenland

Antwerpen op zoek naar Nederlandse leerkrachten

1 ©THINKSTOCK

Vlak voor de start van het schooljaar hebben tal van Antwerpse scholen nog vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad nu beslist om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken.

De stad Antwerpen zoekt Nederlandse leerkrachten om de vele vacatures in te vullen. Goed idee?

0% AJa
0% BNeen
0% CGeen mening
Je stem werd niet geregistreerd. Gelieve nog eens te proberen.

Op 8 oktober organiseert de stad Antwerpen een dag die Nederlandse leerkrachten (in spe) ervan moet overtuigen om te kiezen voor het Vlaams onderwijs. Via rondleidingen in scholen moeten de Nederlanders warmlopen om hier les te komen geven.

De campagne is broodnodig. Volgens de meest recente schattingen zal Antwerpen tegen 2020 net geen 3.500 vacatures in het onderwijs hebben. "Maar tegelijkertijd zullen er dan maar 1.800 leerlingen uitstromen uit de lerarenopleiding", zegt Pieter Vissers, coördinator lerarentekort bij de stad Antwerpen.

Koudwatervrees
Vissers is vooral op zoek naar leerkrachten basisonderwijs. "Nu bij de start van het schooljaar valt het al bij al nog mee met de lege plekken", zegt hij, "maar in de loop van het jaar is het heel erg moeilijk om vervangers te vinden. Vroeger merkte je die krapte na kerst. Nu, door het schaarse aanbod, loopt het al vroeger moeizaam."

Dat Antwerpen zijn blik op Nederland richt, is niet zo vreemd. Want terwijl leerkrachten hier een schaars goed zijn, is het aan de andere kant van de grens net andersom. "Wij leveren elk jaar te veel leerkrachten af", zegt Cally Bruschinski, hoofd van de lerarenopleiding aan de Avans-hogeschool in Breda. "Hoewel Antwerpen erg dichtbij is, zien onze studenten tot nu toe Vlaanderen niet als een optie. Koudwatervrees, denk ik. En ook: de landsgrens is toch meteen een culturele barrière."

Fiscaal gunstig
Ook inhoudelijk is het niet evident de oversteek te maken. Nederlanders leren geen Frans in hun lerarenopleiding en hebben geen benul van de Belgische provincies. "Om daar een mouw aan te passen, zijn we nu in overleg met enkele hogescholen in Nederland", zegt Vissers. "Zij zouden voor bijscholing zorgen."

Vissers ziet geen enkele reden waarom de Nederlanders niet zouden komen. "Bij sommigen leeft het idee dat ze minder zouden verdienen", zegt hij. "Maar dankzij de fiscaal gunstige regimes voor grensarbeid is dat zeker niet het geval. Andersom zijn er vooroordelen over de kwaliteit van de Nederlandse leerkrachten. Ook die zijn ongegrond."