Binnenland

"Jonkers gleed weg onder invloed van drank en sekteleider Zabek"

2 Bettina Van Berckelaer. ©PHOTO_NEWS

Op het hof van assisen in Leuven zijn de beschuldigden in het proces rond de gewelddadige dood van Renate Jonkers verhoord. Uit de antwoorden bleek dat sekteleider Drazen Zabek het niet goed kon vinden met het slachtoffer. Bettina Van Berckelaer, Davy De Bakker en Remco Van Dijk worden beschuldigd van doodslag. Ben De Bakker staat terecht voor schuldig verzuim. Het slachtoffer stierf bij een genezingsritueel van een Satsangsekte op 30 december 2007 in Assent (Bekkevoort).

Remco Van Dijk. ©BELGA

Er was een voortdurende spanning tussen het slachtoffer en Drazen Zabek, ook omdat de sekteleider zijn leden de fout gaf van zijn "pijn". Toch konden alle beschuldigden naar eigen zeggen goed met Renate om, ondanks het feit dat ze geen geld bijbracht en niets deed in het huishouden. Eerder legden ze andere verklaringen af.

"Ze raakte na verloop van tijd betrokken in fysieke gevechten met Drazen, ik verzorgde nadien haar wonden", aldus de voormalige vroedvrouw Bettina Van Berckelaer. "Bij een psychiater kwam ik te weten dat Renate borderline had. Het drankgebruik begon uit de hand te lopen in 2006 en zeker na de verhuis naar Assent. Toen de politie tussenbeide kwam, vluchtte hij naar het dak op de tweede verdieping. Agenten overmeesterden hem en hij kwam in de psychiatrie terecht. Nadien ging het van kwaad naar erger. Ik werd toen door hem onzichtbaar gemanipuleerd. De healingen evolueerden van rustige gelegenheden naar gewelddadige toestanden."

"In het begin was Renate een toffe, lieve meid. Ik heb ze zien afglijden naar iemand die ik niet kende onder invloed van drank, Zabek en gebrek aan regelmaat in haar leven", zei Remco Van Dijk. "Drazen en Renate liepen achter elkaar aan en vochten. Hij sneed ons van de buitenwereld af, we zaten in een psychologische gevangenis waarin hij ons telkens een stap voor was. Ik merkte een jaloezie tussen Bettina en Renate, ze zag haar soms als een rivale. Drazen kon Renate echt bont en blauw slaan. Als wij daarover iets zeiden, stond ons echter hetzelfde te wachten."